Færdiggørelse af Fremtidens Bolig case rapport

Projektet ”Fremtidens Bolig” startede i 2007 og endte med en screeningsrapport med titlen ”Valg af materialer til fremtidens bolig - Forundersøgelser” i 2012. Projektet blev sat i venteposition på grund af manglende projektleder.
 
Projektet er startet op på ny, hvor der fortsættes med færdiggørelse af en case rapport med titlen ”Valg af materialer til fremtidens bolig – Analyser og test af komponenter”.
 
På baggrund af resultaterne fra forstudierne er der udført adskillige test og analyser af udvalgte bygningsdele i kompositmaterialer. Disse er udført i samarbejde med Wimex ApS, Scan-Plast A/S og FORCE Technology.
 
Case rapporten forventes afsluttet i april måned.

Dato: 
Thursday, March 27, 2014 - 10:30am