Kursus: Få opdateret din viden om Aluminium - Materialet, processer og overflader

Formålet med kurset er, at give deltagere en baggrundsviden omkring aluminiums egenskaber, tilstande og overflader samt forskellige forarbejdningsmetoders indflydelse herpå.

Et aluminiumemnes kvalitet afhænger ikke alene af materiale- og procesvalget, men i høj grad også af håndteringen og sporbarheden.

  • Kurset vil give et indblik i de mest almindelige fremstillingsprocesser og tilhørende råmaterialer i form af profiler og plader.

Kravet til emners slutoverflader bør være udgangspunktet for alt valg af materialetype, processer og håndtering.

  • Kurset vil give en indføring i forskellige overfladetypers fordele og ulemper.

Dagen er tilrettelagt i seminarform, med en blanding af faglige indlæg og cases. Der lægges tillige vægt på at kursusdeltagere har rig mulighed for at stille spørgsmål og netværke.

Der tilbydes en rundvisning på Alumeco i forlængelse af dagens frokost.

Vi har endvidere indbudt to eksterne foredragsholder:

PlusPack som kommer og fortæller om deres brug af aluminium og nogle af de udfordringer, som de har haft.

Professor Per Morgen, som vil komme og fortælle om en netop patenteret overfladebelægning på aluminium med anti-bakterielle egenskaber.

Se programmet for dagen her>

Dato: 
Tuesday, March 29, 2022 - 8:30am to 3:30pm
Sted: 
Alumeco A/S, Næsbyvej 26, DK-5000 Odense C