Materialeoptimering i offshoreindustrien

Et projekt finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

Den danske del af Nordsøen står overfor store udfordringer i forbindelse med udvinding af olie & gas. Der skal foretages betydelige investeringer i ny teknologi til udnyttelse af felter, som er mindre rentable end hidtil. For at opnå forbedret rentabilitet af marginalfelterne kræves eksempelvis lette installationer, så den samlede topsite vægt reduceres. Kendte letvægtsmaterialer som aluminium og hærdeplastiske kompositmaterialer anses for at kunne bidrage til den ønskede vægtreduktion, og i tilgift hertil kan der med disse materialer opnås store besparelser i forbindelse med vedligehold.

Brugen af disse materialer hindres imidlertid gennem stram lovgivning og regulativer på området samt af offshore-branchens egen usikkerhed og konservatisme overfor anvendelse af letvægtsmaterialer.

De danske producenter af havvindmøller, som også er en af hovedaktørerne på Nordsøen, står ligeledes overfor store materialemæssige udfordringer, idet deres møller udsættes for en dobbelt så hurtig nedbrydning som møller placeret på land. Dette skyldes det ekstreme miljø, som findes offshore og de høje hastigheder, som energien produceres ved offshore. Den danske offshore vindsektor står stærkt på det globale marked, men hvis industrien skal fastholde sin position, skal sektoren udvikles, så prisen for energiproduktion, "Cost of energy" nedbringes. I den sammenhæng kan materialeteknologi få en afgørende betydning.

DMN ønsker gennem denne faglige aktivitet at modne offshoreindustriens parathed til at anvende letvægtsmaterialer.

Formålet med aktiviteten er via samarbejde med hovedaktørerne på Nordsøen at fremme anvendelsen af alternativer for materialer anvendt i offshoreinstallationer, som favner såvel udstyr til udvinding af olie & gas som havvindmøller og udstyr relateret hertil.

Det er målet, at aktiviteten vil modne 3-6 virksomheders parathed til at anvende letvægtsmaterialer og derigennem at fremme underleverandørernes innovationskompetencer indenfor produkt- og procesudvikling.

Det er endvidere målet, at aktiviteten vil danne grundlag for ansøgning om yderligere midler til gennemførelse af et større udviklingsprojekt indenfor området.

Aktiviteten har stor samfundsmæssig relevans, idet det skønnes, at ca. 70% af alle teknologiske innovationer indenfor energi kan relateres til de materialer, der anvendes.

For at tilsikre at der arbejdes med brancherelevante problemstillinger, som ligger i forlængelse af de offshoreprojekter, som netværket allerede har gennemført, søges relevante personer til en projektgruppe. Der skal være tale om personer med fagspecifikke komtpetencer indenfor feltet samt personer fra virksomheder, som kan byde ind med konkrete, faglige problemstillinger, som ønskes belyst.

I projektet vil der være specielt fokus på involvering af offshorebranchens underleverandører samt inddragelse af relevante sparringspartnere med henblik på en dialog omkring gældende lovgivning og regulativer.

Der skal vælges en faglig problemstilling til videre bearbejdning og en case skal formuleres og opstartes.

Der skal vælges materialer til den valgte problemstiling og gennemføres relevante test. Der skal fremstilles en prototype og det udførte arbejde skal dokumenteres.

For yderligere oplysninger kontakt:

Bente Nedergaard Christensen
Polymerspecialist - projektleder
B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
T: 36 97 36 03
M: 60 35 19 93
E: bnc@dmn-net.com