Fortsættelse af projektet "Fremtidens bolig"

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

Projektet fremtidens bolig skulle gennem anvendelse af nye - fortrinsvis plastba-serede materialer og andre højteknologiske produkter kombineret med nye konstruktions- og byggeprincipper realisere et koncept for en fremtidsorienteret, energieffektiv boligtype primært til det lave individuelle byggeri.

Der var foretaget forstudier vedr. materialevalg samt studier af funktionskrav og designkriterier.

På baggrund af resultaterne fra forstudierne skulle der udvikles og testes udvalgte bygningsdele. Projektet gennemgik alle trin i fremstillingsprocessen – fra fabrikation og værksted til montering på byggeplads.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport.

Rapporten kan købes i bogform til:

  • 800 kr. (pris for ikke-medlemmer)
  • 100 kr. (medlemspris)

Priserne er ekskl. moms.

Rapporten kan bestilles ved henvendelse her >

Medlemmer af PlastNet kan logge ind og se rapporten i højre spalte.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com