Forretningsudvikling og ledelse i plastvirksomheder

Et projekt finansieret af henholdsvis Region Syddanmark og Styrelsen for Forskning og Innovation - læs mere her

Forretningsudvikling i dag handler om at kunne orkestrere mange forskellige mennesker med forskellige opgaver på forskellige niveauer i organisationen til at udvikle forretningen. Det stiller høje krav til lederen og til ledelse i det hele taget. Det kræver, at lederren kan rumme forskellige tilgange i forhold til de enkelte situationer samtidig med at alle i organisationen udvikler og understøtter den fremtidige retning.

Et eksempel: Peter Petersen er leder af en mellemstor plastvirksomhed med 100 ansatte. Det er svært at få tid til at udvikle virksomheden. Den daglige drift driver alle hans aktiviteter. Samtidig kan Peter se og mærke effekten af at nye forretningsmodeller, hvor strategiske samarbejder dukker op i markedet, råvarepriserne kører op og ned og de yderst kompetente ansatte rejser fra virksomheden til konkurrenter. Peter kan se et behov for en mere langsigtet forretningsudvikling, så han kommer til at drive driften - og ikke som i dag, hvor det er omvendt. Men det er svært 'at komme ud af den daglige drift'. Peter ved ikke hvordan han skal gribe det an. 'Driften bliver ved med at drive ham'.

Mange danske plastvirksomheder er teknologisk set på et højt niveau. Imidlertid er beskæftigelsen i sektoren faldet mere end gennemsnitligt i forhold til produktionsvirksomheder i Danmark generelt. Det tyder på, at det ikke er nok at fokusere på teknologisk udvikling - den forretninsmæssige udvikling er mindst ligeså vigtig. Kombinationen mellem teknisk og forretningsmæssig udvikling udgør et overset potentiale for innovation og vækst og udgør fundamentet for en ny og mere langsigtet forretningsudvikling. 

Universiteterne kan skabe et rum, hvor den nyeste viden omkring forretningsudvikling opnået gennem forskning mødes med virksomhedernes konkrete behov og tekniske udviklingsmuligheder. Herigennem skabes et 'rum' for inspiration og refleksion sammen med andre virksomheder i samme branche. Det betyder, at der bevidst kan skabes et rum til at drøfte muligheder, valg og konkret gennemførelse. Hermed kan den langsigtede forretningsudvikling komme til at drive driften.

Det er baggrunden for at innovationsnetværket PlastNet faciliteret af Plast Center Danmark i 2012 gik i samarbejde med Syddansk Universitet (Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi, lektor Svend Ole Madsen & lektor Tove Brink) for at udbygge potentialet for innovation og vækst i plastvirksomheder gennem et projekt, der havde til formål at udvikle en mere langsigtet forretningsudviklingstilgang for plastvirksomheder. Projektet blev døbt Forretningsudvikling for SMV'ere i plastbranchen, og det blev forankret i fire små og mellemstore plastvirksomheder (SMV'ere). Projektet havde et forløb på 2 år og blev officielt afsluttet i 2014.

En artikel i Plast Panorama (december 2015) fortæller om resultaterne af projektet og det overraskende fokus, der kom på anvendelsen af sociale medier.

Medlemmer af DMN kan logge ind og se artiklen samt anden information om projektet i højre spalte.

På baggrund af denne forskning har deltagerne fra Syddansk Universitet yderligere præsenteret en akademisk forskningsartikel omkring anvendelse af sociale medier i B2B sammenhæng på den internationale innovationskonference ISPIM juni 2015 i Budapest. Yderligere planlægges en videnskabelig tidsskriftsartikel om emnet. Derudover forskes videre i emnet gennem ansættelse af en Ph.D. stipentiat.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com