Netværkets organisering

Plast Center Danmark, AluCluster og Staalcentrum har sammen søgt Styrelsen for Forskning og Innovation om midler til dannelsen af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

Da netværket skabes gennem fusion af tre eksisterende netværk og samtidig skal skabe gode rammer for opstart af nye aktiviteter på materialeområdet, har parterne i netværket valgt at bygge det nye netværk op omkring de tre netværk suppleret med dannelsen af en videnbank, som rekrutterer bredt fra det danske videnmiljø. Netværket styres af en styregruppe med repræsentanter fra såvel industri, forskning, uddannelse, GTS og det politiske system.

Det er intentionen, at DMN med tiden skal blive materialenetværket for dansk industri, og dermed at DMN fuldt vil fusionere de tre oprindelige netværk.

Se DMNs spændende
arrangementer

Har du spørgsmål?
Kontakt DMN