Samarbejdsprojekter for DMN medlemmer - gør din indflydelse gældende!

Pr. 1. januar 2019 påbegyndte DMN en ny 2-årig bevillingsperiode, hvilket bl.a. betød, at vi fik nye midler til gennem­førelse af samarbejdsprojekter med vore virk­som­hedsmedlemmer.

For at gøre disse samarbejdsprojekter så relevante og værdiskabende som mu­­­ligt, indbød vi DMNs medlemmer til at være med til at definere dem. 

Der blev inden deadline indsendt 16 forslag. Nedenfor kan du se de projekter, som DMNs styregruppe udvalgte til løsning i regi af DMN indenfor de respektive faglige temaer:

 • Materialevalg i relation til design, fremstilling, brug og genbrug

  Ved fremstilling af produkter er materialevalget af meget stor betydning for produktets egenskaber, og til komplekse produkter er det ofte nødvendigt at anvende forskellige materialetyper. Under dette tema foretages konkrete materialevalg til et givent emne.

  Godkendt projekforslag

  Nye metoder til opsamling af havplast. Forslaget er stillet af Maskinmestrenes Forening

 • Karakteristik, test & fejlanalyse af produkter

  For at overskueliggøre omfanget af analyse- og prøvningsudstyr til forskel­lige formål og for at kaste lys over hvilket udstyr, der er optimalt i en given situation, planlægges det at demonstrere en del af dette udstyr i praksis. Der er tale om hele paletten af udstyr lige fra det gængse laborato­rie­udstyr til de nye, avancerede testfaciliteter MAX IV og ESS i Lund samt European XFEL i Hamborg.
  Der kan under dette tema i samarbejde med LINX udføres karakteriseringer af de deltagende virksomheders egne emner på eksisterende udstyr af varierende kompleksitet.

  Godkendt projektforslag

  Metode til accelereret levetidsbestemmelse og validering af sammensatte vindmøllekomponenter til brug i forskellige korrosionsmiljøer. Forslaget er stillet af virksomheden Siemens Gamesa R.V. A/S

 • Overfladebehandling og adhæsion

  Materialers overflader kan bearbejdes eller behandles, så der opnås ønskede og/eller forbedrede egenskaber, og så adhæsion til andre materialer mulig­gøres eller forbedres. Under dette tema vil der blive arbejdet med overflade­behandling af udvalgte emner leveret af deltagende virksomheder.

  Godkendt projektforslag

  Vedhæftning mellem metalflange og fleksible tagdækningsmaterialer. Forslaget er stillet af virksomheden JUAL A/S

 • Recycling

  Genanvendelse er processen med at omdanne industrielt og post consumer affald til nye materialer og genstande, så værdien af produkter og materiale i kredsløb udnyttes bedst og længst muligt.

  Godkendt projektforslag

  Under dette tema vil konkrete problemstillinger indenfor emnet blive bearbejdet. Genanvendelse af svært genanvendligt plastaffald. Forslaget er stillet af virksomheden Quantafuel AS.

Projekterne har som udgangspunkt en projektperiode på 1 år men kan forlænges, hvis DMNs styregruppe finder det relevant. Dette betyder, at DMN vil opfordre sine medlemmer til at fremsende lignende projektforslag i december 2019 til bearbejdning i 2020.

Deltagelse i projekterne er gratis for DMN medlemmer.