PERCY

Dansk Materiale Netværk er i samarbejde med 3 europæiske netværksklynger, Slovak Plastic Cluster (Slovakisk plastklynge), Wirtschaftsförderung Raum Heil-bronn GmbH (tysk erhvervsfremmeklynge), Elastopole (fransk plastklynge), partnere i et to-årigt projekt ved navn PolymER ReCYcling eller kort sagt PERCY.

Projektet går ud på at intensivere det internationale klynge- og forretningsnet-værkssamarbejde på tværs af konsortiets partnere omkring genbrug og miljøvenligt design af produkter af polymerer og kompositter, der involverer polymerer.

Projektet er finansieret af EU via EUs program for virksomheder og SMV'ers konkurrenceevne (the EU programme for the COmpetitiveness of Enterprises and SMEs, COSME).

Læs mere om projektet PERCY her på COSME’s platform for klynge-samarbejde >

For yderligere oplysninger kontakt:

Dorte Walzl Bælum
Netværksdirektør
M.Sc. in Business, B.Sc. Chem. Eng.
T: 36 97 36 00 
M: 60 35 19 90
E: dwb@dmn-net.com

 

Se DMNs spændende
arrangementer

Har du spørgsmål?
Kontakt DMN