Projekter

Begrebet projekter bliver ofte anvendt i organisationer som AluNet. Derfor er det helt essentielt at vi klart kommunikerer ud, hvad projekter er i AluNet sammen­hæng.

Projekter er oftest en handling, idéer eller udvikling, hvortil der kan hentes eks­terne midler fra enten EU, Stat, Regioner eller kommuner og oftest i sammen­hæng.

Emnet eller den gode idé omsættes til en ansøgning, og er grundlaget relevant og godt nok udarbejdet, stilles der kapital til rådighed. Denne kapital er oftest underlagt helt klare regelsæt og der er på ingen måde tale om en blanco check fra det offentlige.

For virksomheder der deltager er der, som oftest tale om et krav til at stille enga­gement og medarbejder timer til rådighed.

Virksomheder har oftest en tendens til at tænke, hvorvidt dette så kan bruges til noget eller ej. Budskabet fra AluNet er helt klart - absolut ja!

Projektmidler er en helt oplagt metode til at kickstarte en udvikling eller modne de gode idéer og det naturlige samspil imellem forskning og virksomheder er vejen frem for Danmark.

Netop derfor stiller engagementet i projekter også store krav til en organisation som AluNet. Det er vigtigt for AluNet, at vi kun involverer os i de projekter, der har eller kan have betydning for den branche og industri, som vi er en central del af.

 

 

Følg markedet for
Aluminium

Har du spørgsmål?
Kontakt AluNet