Nyhedsbrev no. 6 2011

Direktørens hjørne

Dansk-tysk industrisamarbejde
Det er nu en realitet at AluCluster indleder et meget tæt samarbejde med den brede industri i primært Bayern. I første omgang er den tyske bilindustri et fokusområde, men på kort og langt sigt skal samarbejdet udmønte sig i teknologiudveksling og leverancer til en lang række brancher.
Vi arbejder på højtryk sammen med tyskerne og er klar med en detaljeret plan medio dec. måned. Potentielt kan dette være interessant for ganske mange virksomheder og vi skal nok sørge for at synliggøre de muligheder, der opstår i samarbejdet.
Det er et vigtigt og væsentligt budskab at samarbejdet går begge veje. Det er derfor ikke kun den ene eller den anden part som ser muligheder, men i høj grad et fælles ønske at skabe en samarbejdsplatform indenfor aluminiumsindustrien. Ydermere kan og vil initiativet blive grundigt koordineret med Aluminium Danmarks, OnestopAlu.dk initiativ for dermed yderlige at sætte fokus på mulighederne for vores danske industrivirksomheder.
Vi nærmer os nu også tidspunktet for at vores helt nye website går i luften. Det er på høje tid med fornyelse på det område og vi har stor tiltro til, at den nye hjemmeside vil falde i god smag, idet der bliver radikalt meget mere nyttigt og relevant ny viden at hente. Deadlinie er medio dec. Og vi kommer med en større omtale i næste nyhedsbrev.
 
Michael Nedergaard 



Aktivitetsplan

2011
6. december, 2011. Kursus Alu Støbekursus,

7. december, 2011 - Gå-hjem-møde om Svejsning i aluminium, Herningsholm Erhvervsskole (Tilmelding)

2012
25. april, 2012 Letmetaldagen, Metal 2012, Fredericia
9-11 oktober 2012, Aluminium 2012, Düsseldorf 
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu Teknologi (2 dage)
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu Basis (1 dag)
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu Limning (1 dag)
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu CNC Procesoptimerings (1 dag)
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu Design (1 dag)
Afvent dato i 2012. Kursus - Alu Procesetablering (1 dag)
 

Legofigurer i aluminium

Her er de første danskere i rummet - i aluminium. I august måned lettede NASA de første danskere i rummet fra Kennedy Space Center i Florida med kurs mod planeten Jupiter. De små figurer forestiller de tre små figurer, Jupiter, Juno og Galileo Galilei.

Andrew Arnold fra LEGOs undervisnings- og kommunikationsafdeling: ’Almindelige figurer af plast vil slet ikke kunne holde til de store temperatursvingninger på rejsen. Desuden er der meget strenge regler for, hvilke materialer, der må komme om bord på rumsonden. Bl.a. på grund af de meget sensitive måleinstrumenter om bord, der skal måle jupiters magnetiske felt. Det ville være meget uheldigt, hvis vore tre passagerer kom til at forstyrre processen’
 
Derfor er Jupiter, Juno og Galilei fremstillet i det ekstremt rene ”space grade aluminium”.  Materialet er ikke særlig dyrt i sig selv, men fordi vi aldrig har arbejdet med det materiale før, var det en bekostelig proces bl.a. at lave formene, fortæller Andrew.
 
25.000 kroner stykket
Derimod var det ikke en helt enkel proces at skabe de små figurer, og det er grunden til prisen på ikke mindre end 25.000 kroner – pr. styk
Projektingeniør Ulrik Solberg Lund fra Lego i Billund har haft 14 dage til opgaven og har stået for fremstilling i Legos eget værksted, hvor de er bearbejdet frem på en 5 akset fræser. Herefter er de sendt til NASA, der har godkendt figurerne i legeringen, med det minimale jern indhold.
 
Rumsonden Juno vil efter planen nå frem til Jupiter i 2016, hvor den vil gå i kredsløb om planeten i et år, i alt 33 gange, mens der indsamles data om Jupiter, dens måner og dens atmosfære. Herefter forventes det, at rumfartøjet med al dets avancerede teknologi og små passagerer vil blive knust mod planetens overflade.

Nye teknologier

Man har i mange år talt om faseskiftende materialer for at kunne gemme varme og energi. 
AluCluster har nu via sine netværk set prøver af Energain der kan lagre en del. En sandwich hvor der mellem to aluminiumplader er indstøbt et plastmateriale der netop skifter fase omkring 20 gr. C. Systemet har været afprøvet i byggerier og lige nu ser vi på det i Lean Energy Clusters projekt med energireduktion i væksthuse.

Fra ide til internationalt netværk

NoAE’s innovationskonkurrence rettet mod specielt tysk bil-, tog-, og flyindustri er godt i gang - op mod 100 ideer er indtil videre foreslået og der er stadig lidt over en måned til deadline. Senest har flyproducenten Boeing udtrykt ønske om nye innovative ideer inden for specifikke områder. En oversigt over de områder med specielt fokus for industrierne findes på konkurrencens hjemmeside, hvor din innovative løsning også kan registreres.
 
Specielt interessant for flere danske virksomheder er niche markederne, dvs. f.eks. bilmodeller, der ikke nødvendigvis produceres flere millioner af om året eller det nye voksende marked for elbiler. Vægt og genanvendelighed er nøgleord i denne branche, hvorfor aluminiumsløsninger er yderst interessante. Derfor, går du med en god ide, så benyt eventuelt konkurrencen som en mulig indgangsvinkel til at få skabt et netværk ind i bil-, tog- og flyindustrien. Mere på www.noae.de

Alu E-learning til den nordeuropæiske aluminiumindustri fra 2012

AluCluster deltager i projektet Virtual Academy for Innovative and Lifelong Learning (VAILL). Projektet retter sig mod ansatte, virksomheder og andre, der interesserer sig for e-learning for videre og fortsat uddannelse. 
Kursusudbuddet fra AluCluster er i 2011 udvidet til at indeholde 8 kurser, men mange virksomheder har svært ved afse resurser til at sende medarbejderne på kursus. 
Derfor udvikles det 2 dages Alu Teknologi kursus, som er et af de bedst besøgte kurser, til et e-learningskursus for virksomheder i aluminiumsbranchen. I første halvår af 2012 søges 5 til 6 virksomheder til at deltage til en testperiode, hvorefter det forventes at kursusudbuddet kan øges på denne nye platform. 
Kurset udvikles på dansk, tysk og engelsk. Kurserne kan følges på projektets hjemmeside, se www.vailll.net  

Kontakt Projektleder Claus Holm Hansen på ch@alucluster.com eller på 30691221, hvis interesse for e–learning kurser i jeres virksomhed.

Aluminium til Bølgetræf

Bølgekraftforeningen mødes 2 gange årligt for at diskutere, netværke og indsamle ny viden. Bølgekraft er ikke så stort et område i Danmark, som dog alligevel har et par store anlæg som kører fuldskala tests. De mest kendte danske principper eller anlæg er nok Dexa Wave Energy, Wave Star Energy, Wavedragon og Weptos.
 
Lørdag d. 12. november afholdtes årets andet Bølgetræf og AluCluster var inviteret til at holde et oplæg omkring aluminium som konstruktionsmateriale i havmiljø. En flok engagerede bølgekraftfolk udviste stor interesse for materialet, dets egenskaber og grønne profil og vi fik en rigtig god og livlig diskussion.
Efterfølgende var der interessante præsentationer omkring kontrakter og forsikring af offshore konstruktioner samt nyt om bølgeenergiprojekter fra ind- og udland. 
En spændende dag – nu venter vi bare på første bølgekraftanlæg i aluminium.
 
Mere information om bølgekraftforeningen findes på www.waveenergy.dk

Royal deltagelse på kontaktbørs

Den traditionsrige messe Elmia Subcontractor i Jönköbing havde i år ekstra god deltagelse af danske underleverandører – også flere virksomheder tilknyttet AluCluster udstillede på messen, heriblandt Sjølund Profilvalsning, Weissenborn, Ib Andresen Industri, Mekoprint og ab Metal. Danmark var i år partnerland, hvilket gav øget opmærksomhed og fokus på de danske udstillere og en stor del heraf fik også besøg på standen af Prins Joachim, som aflagde messen et besøg – måske Prinsens Cortina får nye dele i aluminium fremover!
 
AluCluster deltog på messen som medarrangør og dansk partner i kontaktbørsen Subcontractor Connect. Her deltog lidt over 150 virksomheder fra en række lande – 9 danske virksomheder deltog i matchmaking arrangementet og havde mere end 70 møder. Langt fra alle møder bliver til mere end et møde, men det er en effektiv måde til hurtigt at afklare om der er basis for et videre samarbejde.
En række større leverandører til bilindustrien benytter kontaktbørsen til at finde underleverandører, da de omkostningseffektivt kan få fat i nye leverandører, teknologier mm.
Prins Joachim svingede også indenom kontaktbørsen, hvor han interesseret lyttede på en præsentation af konceptet og hilste på Enterprise Europe Network repræsentanterne fra AluCluster og EU-Centeret i Herning.

Erhvervsskoler klar til at udstede svejsecertifikat i aluminium


Stadigt stigende brug af aluminium i industrien stiller også større krav til den håndværksmæssige uddannelse af f.eks. svejsere. Industriens Uddannelser har lyttet til branchens efterspørgsel og har udviklet otte nye AMU-kurser indenfor aluminiumsvejsning. Medio november er en række af Danmarks erhvervsskoler klar til at udstede svejsecertifikater i TIG- og MIG-svejsning af aluminium via skolecertificeringsordningen.
De strammede krav ift. CE-mærkning af aluminiumskonstruktioner til bygninger, som træder i kraft pr. 1. juli 2012, vil føre til øget krav om svejsecertifikater for at kunne opfylde kravene i DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834. Netop derfor er det belejligt, at der er nu kommer muligheder for kvalificeret uddannelse indenfor aluminiumssvejsning.
 
Gå-hjem-møde
I anledningen af at Herningsholm Erhvervsskole pr. 15. november er i stand til at udbyde skolecertificering indenfor aluminiumssvejsning inviterer skolen til gå-hjem-møde d. 7. december om svejsning i aluminium. Med indlæg fra Centres of Excellence, Force Technology, AluCluster samt praktisk demonstration af Friction Stir Welding er der lagt til en spændende eftermiddag. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Hele programmet og tilmelding her. 

Nyt bestyrelsesmedlem i AluCluster

Pr. 18. nov. 2011 er Sjølund Profilvalsning A/S, ved indehaver Søren Ravn, indtrådt i bestyrelsen for Fonden AluCluster.

”Det er glædeligt at vi har fået endnu en aktiv virksomhed repræsenteret i vores bestyrelse og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, hvor vi kan trække på det drive som Søren Ravn er i besiddelse af. I forhold til vores nye placering i Kolding kommune er det ydermere væsentligt, at det er lykkedes at lave et lokalt fundament så hurtigt” Michael Nedergaard

Opencell™ - ny sandwich teknologi

Nu er der et alternativ på vej til de traditionelle sandwich paneler/plader vi kender i dag. Antonio Valente, en portugisisk ingeniør har opfundet og patenteret en teknologi kaldet Opencell™. Teknologien eller produktet har vakt stor opsigt hos flere af de helt store fly- og togproducenter, da de mekaniske egenskaber og formgivningen giver helt nye muligheder for lette konstruktioner. Anvendelsesmulighederne er mange inden for specielt transport, energi- og forsvarsindustrien.
 
Sandwichkonstruktion består af 2 aluminiumplader, hvor der i den ene eller begge skæres ”ben”, som bukkes mod den anden plade og her svejses sammen med friction stir welding processen. Der er altså tale om en konstruktion kun i aluminium, men med mulighed for evt. at indlejre et støjdæmpende lag, sensorer eller meget andet i mellemlaget.
 
Produktet er ikke på markedet endnu – men test paneler og udviklingsprojekter er i gang. AluCluster er i kontakt med Antonio Valente fra portugisiske PLY Engenharia og han er også interesseret i danske virksomheder, der kunne have interesse i teknologien. Mere information om teknologien ved henvendelse til AluCluster.
Looking for aluminium tubes supplier with experience in shipbuilding sector (sailing dinghy). 

Abstract: An innovative SME from Luxembourg active in the construction of small sailing boats is actively looking for a technological partner. The ideal candidate has a proven experience in the marine sector, and is able to develop and manufacture rigging out of marine-grade aluminium. These parts are round or oval tube-shaped, the considered volume is a small series production (about 50 dinghies per year). A commercial agreement is sought.

Detailed information HERE

 
Non-toxic and environmentally friendly coating for aluminium, magnesium and its alloys
 
Abstract: A Spanish public research organisation has developed an anti-corrosion coating protection method for metals and alloys which is self-healing and offers active protection, and, since it does not contain chrome, it is non-toxic and environmentally acceptable. The coatings are obtained from stable and very dilute solutions deposited by various techniques. They can be used as final coating or with a finishing or protective layer. Partners interested in a patent license are sought.
 
Detailed information HERE
Joints with highest strengths using transient liquid bonding for aluminium and its alloys
 
Abstract: A Swiss organization has developed a process for joining of aluminium and its alloys resulting in a joint strength close to the base material, exceeding existing techniques (such as welding, brazing and bonding) by a factor of 2 and more. They now look for partners in the automotive, aerospace, utility or manufacturers of metal packages in the food industry to industrialize this technology.
 
Detailed information HERE

 

Dato: 
Tirsdag, 1. november, 2011 - kl . 11:45