Nyhedsbrev no. 5 2012


Direktørens hjørne

 
AluCluster øger teknisk fokus !
 
Som en væsentlig brik i væksten i AluCluster, er vi fuldt ud klar over, at virksomhederne higer efter ny viden som også kan implementeres. Derfor vil og skal AluCluster have et stort fokus på at formidle denne type viden.
Internationaliseringen i AluCluster skaber netop helt unikke muligheder for at løfte dette fokus område – og det har vi i sinde at sætte alvorligt skub i.
Vi gør det egenhændigt og vi gør det i samarbejde med de danske viden institutioner og universiteter.
Vi har netop afleveret en ansøgning til EU, som med positivt udkomme vil betyde, at vi i samarbejde DTU og 2 store danske virksomheder ansætter 2 italienske forskere, med fokus på at færdigudvikle en ”doping” metode som vil kunne flytte store grænser for hvor 7000 serien kan finde anvendelse.
 
Endvidere drager AluCluster til Erlangen Universitet i Juni måned, for at knytte tætte kontakter til den aluminiums forskning som foregår der. Flere af virksomhederne i netværket har allerede udtrykt meget stor interesse for det arbejde der foregår på lige netop det universitet.
 
Ligeledes har AluCluster taget initiativ til dannelsen af en international aluminiums – og materiale klynge, som vil betyde et tæt og meget synligt samarbejde og vidensdeling imellem klynger og netværk fra Danmark, Tyskland, Italien og Østrig.
 
Alt dette vil vi naturligvis gøre vores ypperste for, finder ud til lige nøjagtig de virksomheder og videnspartnere, for hvem det er relevant.

Michael Nedergaard
DirektørAktivitetsplan

2012
7. juni - Alu Basis kursus (1 dag), Fredericia
19.-20. juni - Alu CNC-Procesoptimerings kursus (2 dage), Herning
4. juli– Zulifer Innovativ 2012, Ingolstadt
28. august - Alu Limning kursus (1 dag), Esbjerg
18.-19. september - Alu FSW kursus (2 dage), TWI Yorkshire
19.-20. september – Windmatch 2012, HusumWindEnergy
9.-11. oktober- Aluminium 2012, Düsseldorf (HUSK BUSTUR)
Oktober - Alu Bygge Award (Alu Facadesektionen, Aluminium Danmark, AluCluster)
20. november - Alu Design kursus (1 dag), Kolding
11.-12. december - Alu Teknologi kursus (2 dage), Fredericia

Bustur til Aluminium 2012

Tag med på en social og faglig studietur til verdens førende aluminiumsmesse, som i år er flyttet til Düsseldorf efter at være vokset ud af rammerne i Essen. Messen byder på hele værdikæden lige fra råvarer, halvfabrikata, processer og udstyr til underleverandører. På messen vil vi også besøge den danske fællesstand, hvor danske aluminiums-kompetencer promoveres under fælles front.

Prisen er 1850kr for busturen og dækker turen i komfortabel bus, med afgang fra Vejle, og mulighed for stop i mod den tyske grænse. Bussen vil være til rådighed fra hotellet til messen begge dage. Frem til d. 25. maj har vi booket hotelværelser midt i Düsseldorf til 129 €, som deltagere selv betaler.
 
Busturen er for alle interesserede i aluminium og ny teknologi i relation hertil. For at få en ide om størrelsen på bus og hotelreservationer ses gerne en tidlig interessetilkendegivelse til Claus Holm på ch@alucluster.com

Ny teknisk viden

Få grundlæggende Alu viden 7. juni
AluCluster har flyttet årets Alu Basis kursus til d. 7 juni. Målgruppen og profilen for kurset er skærpet i år med baggrund i evalueringer og tilbagemeldinger fra de sidste kurser. Basiskurset giver den nødvendig viden til medarbejdere, der ikke har en decideret teknisk baggrund, men har behov for viden om aluminium og dets grundlæggende egenskaber. Der undervises i aluminiums tilblivelse og udviklingstræk, ekstruderingsprocessens principper, valsnings- og støbeprocesser.  Hovedlegeringsgrupper og deres indbyrdes forskelle, hærdemetoder, samt tilstande og testcertifikater. Der behandles også aluminiumskorrosion og overfladebehandling.
Undervisningen på Alu Basis når hele vejen rundt om materialet og viden formidles på en måde så målgruppen kan stille uddybende spørgsmål undervejs.

Kursus i procesoptimering d. 19. og 20. juni
Kurset i CNC procesoptimering arrangeres i samarbejde med DAMRC, der er et videncenter med fokus på avanceret produktionsteknologi og som blandt andet tæller medlemmer som Boeing, Terma og Vestas. Kursusprogrammet tager udgangspunkt i viden fra den internationale flyindustri omkring vibrationsanalyse og tap-testing - metoder der i et teknologiprojekt hos en dansk underleverandør reducerede bearbejdningstiden med godt 40%.
Til kurset har DAMRC og AluCluster hentet en specialist underviser fra Boeings engelske forskningscenter AMRC, der med mere end 140 ansatte forsker i state-of-the-art materiale- og produktionsteknologi. Det tekniske kursus indeholder både teori og praktisk demonstration af teknologierne afholdes hos Kyocera Unimerco.
Kurset er udviklet fra et projekt, hvor der fremkom reduktion i procesvtiden på over 40 % og sidste år fik arrangørerne positiv tilbagemelding på kurset.

Tur til TWI – kom med til udviklingscentret for FSW
D. 17., 18. og 19. september inviterer AluCluster til et Frition Stir Welding (FSW) kursus hos TWI i Yorkshire. TWI er patent og licens indehaver og udviklet FSW processen og har bl.a. videreudviklet de nyest FSW metoder , som Bobbing welding og FSW fillet welding, der giver aluminiumsindustrien nye muligheder. På kursusdag 1 vil værktøjer, fastholdelsesprincipper, procesparametre og FSW metoder blive gennemgået, samt patent og licensproblematikkerne.
På dag 2 planlægges et besøg hos AMRC for at se udviklingen inden for aluminiums bearbejdning produktion, hvor AMRC er førende på verdensplan.

Henvendelser til Claus Holm om information på 3 de kommende kurser på ch@alucluster.com eller på 30691221
 

Kongelige bænke i aluminium

Ingvar Cronhammar har designet seks bænke, der er skænket af Ny Carlsberg fondet, som en gave til dronning Margrethe i anledning af hendes 40 års jubilæum. Dronningen modtog gaven den 17. april, og de er nu opstillet i den nye rosenhave i Fredensborg Slotshave. 

Bænkene er produceret hos 3 virksomheder i Thy med forskellige kompetencer inden for aluminium, hvilket der er kommet et rigtigt flot resultat ud af. AluCluster har været i dialog med Cronhammers assistent Niels Damgaard i udviklingsforløbet og anbefalet virksomheder i AluCluster netværket til at løfte opgaven. Kravet om helt skjulte samlinger og meget høj overfladekvalitet var fra starten et ufravigeligt krav.


Selve produktionen af de seks bænke er foregået i Thy, hvor der er en stor koncentration af højt specialiserede virksomheder, der arbejder i aluminium og dermed kun minimal transport af bænkene mellem de 3 virksomheder.

Armiga i Nors har bearbejdet og samlet bænkene, mens DAI i Thisted har anodiseret emnerne. Anodiseringen sikrer en optimal og slidstærk overflade inden vådlakeringen, som blev udført af 3N Lakering, der med høj ekspertise ramte nuancen – en blanding mellem beige, rosa og lyng. Det var en helt speciel opgave, 3N Lakerings direktør Morten Fuhlendorff Nielsen blev sat på, da han skulle sprøjtemale og vådlakere bænkene.

Aluminium vs stål

En barriere for et materialeskift fra stål til aluminium i konstruktioner kan nogle gange være opfattelsen af at aluminium er dyrt. Det er netop denne fordom vi dagligt forsøger at forklare ikke er helt korrekt. Derfor referere vi ofte til cases hos nogle af netværkets virksomheder, hvor man ved optimeret konstruktionsdesign og det faktum at aluminium kan undvære overfladebehandling selv i maritimt miljø gør aluminiumskonstruktioner konkurrencedygtige også på prisen. Hertil skal man lægge at installationen lettes, hvilket specielt i offshore sammenhæng er lig med mange penge.
I AluCluster er vi nu kommet i besiddelse af noget stærk dokumentation for vores påstande om aluminiums økonomiske fordele. Det drejer sig om en rapport lavet af Deloitte for den  Canadiske Aluminium Assosiation og Maadi Group Inc og sponsoreret af CQRDA, som er et Canadisk forksningsinstitut for aluminium. Rapporten tager ser på Total Cost of Ownership (TCO) for en 21,3m lang bro og sammenligner en aluminiums løsning med en stål løsning. Der tages hensyn til overfladebehandling, vedligeholdelsesomkostning og skrotværdi, hvorimod installeringsomkostninger ikke er medtaget, dog pointeres det at disse generelt må forventes mindre for en aluminiums løsning.

Rapporten konkluderer at en aluminiumkonstruktion ofte er en rigtig god løsning også rent økonomisk når man ser på TCO et utroligt essentielt budskab!

AluCluster har til formål at udbrede kendskabet og brugen af aluminium, men det er jo langt fra kun os der har den interesse. Vi ved at rigtig mange af Jer virksomheder er gode ambassadører for vores fælles materiale, derfor opfordres I til at et kig på rapporten og bruge den.
Læs hele rapporten HER
Steel fabrication expertise and facilities for renewable energy devices and substructures
A long established Scottish precision engineering company manufactures a number of renewable structures and substructures, wave energy converters and tidal structures as well as supporting the oil & gas sector. Offering highly specialised expertise in fabrication, delivery/installation facilities, they seek contacts for technical cooperation/manufacture from companies developing renewable energy devices and substructures, requiring expertise for manufacturing prototypes and full production runs.
 
Detailed information HERE
Industrial Technologies 2012
Europas førende Internationale kongress indenfor industriel produktionsteknologi afholdes 19.-21. juni i Aarhus. I forbindelse med kongressen organiserer Enterprise Europe Network matchmaking for deltagere på kongressen. Er du interesseret i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter eller innovative udenlandske virksomheder så tjek programmet for det spændende event ud: www.industrialtechnologies.eu
Matchmaking på Husum Wind Energy 2012
Verdens førende vindenergi messe i Husum, 18-22. september, giver også i år mulighed for deltagelse i matchmaking. Matchmakingen foregår 19. -20.september og er både for udstillere og besøgende. Sæt kryds i kalenderen og skab nye vind-kontakter og samarbejdspartnere. Det er gratis at deltage.
- Matchmaking møder giver erfaringsmæssigt meget fokuserede samarbejdsdrøftelser fordi de bygger på definerede ønsker til samarbejde.
- Deltagerne har en optimal og effektiv udnyttelse af tiden med møder planlagt på forhånd.

Læs mere og registrer din virksomhed
her

 

Dato: 
Tirsdag, 1. maj, 2012 - kl . 12:45