Nyhedsbrev no. 5 2011

 

Direktørens hjørne

En stor tak til Tønder området
 
Historieskrivning i AluCluster, da vi som bekendt flytter til Kolding pr. 1. november 2011.
AluCluster kan som en af landets ældste klynger kigge tilbage på 13 år i Tønder området, hvor den helt oprindelige opstart var et samarbejde imellem bl.a. Tønder Kommune og Hydro Aluminium.
I 2002 blev det AluCluster, vi alle kender, stiftet af Mærsk Container Industri, Danfoss, Hydro Aluminium og SAPA. Siden har AluCluster udviklet sig til der, hvor vi er i dag, med den samme gruppe virksomheder i ryggen. Nu tager vi så endnu et skridt i vores udvikling.
Det er helt tydeligt, at AluCluster har meget at takke det sønderjyske for, idet der har været meget idérigdom og velvilje til at yde støtte og finde samarbejdsområder, således har man kunnet holde fokus på aluminium og holde AluCluster kørende. Hydro Aluminium har helt naturligt spillet en stor og vigtigt rolle, men det er også vigtigt at understrege, at AluCluster i dag er en national klynge, som arbejder fortrinligt med Hydro Aluminium og alle andre.
Derfor er det på sin plads i denne klumme at takke for tiden og udviklingen i Tønder- området. Tak til Tønder Kommune samt ildsjælene i daværende Løgumkloster Kommune, tak til EUC syd og tak til alle de andre spillere i lokalområdet.
Vi siger ikke farvel til det sønderjyske, men ser frem til et fortsat nært samarbejde på alle mulige fronter. 

Michael Nedergaard
Direktør AluClusterAktivitetsplan

15. november: Kursus Alu Design i Aluminium
26. oktober: Letmetaldagen 2011, ATV SEMAPP

29 november: Kursus Alu Procesetablering
6. december 2011: Kursus Alu Støbekursus
7. december 2011: Temadag Aluminium og svejsning, Herningsholms Erhvervsskole

 

Aluminium stjal billedet

Den danske offshore sektor var samlet den 22. september til konferencen “Offshore construction” i Esbjerg arrangeret af Offshore Center Danmark. AluCluster bidrog med et indlæg omkring fornyet syn på aluminium i større offshore konstruktioner baseret på et kort konceptstudie omkring et topsite i aluminium.
 
Ved at tage udgangspunkt i materialets fordele og ulemper og dernæst tænke ud af boksen kan man opnå betydelige vægtreduktioner og besparelser på total omkostninger. Aluminium i offshore miljø udmærker sig ved høj styrke vs. vægt forhold og gode korrosionsegenskaber, som afledt resulterer i blandt andet lettere montering, ingen overfladebehandling, mindre vedligehold, færre transportomkostninger – alt sammen noget som påvirker total costs.
 
Mads O. Rasmussen fra SubC Partner satte også sit præg på diskussionen med et interessant indlæg omkring aluminium i offshore sammenhæng set fra den praktiske vinkel. En problematik for virksomhederne er, at man ikke altid frit kan vælge den optimale legering, da udbuddet af standard profiler med certifikater for fuld sporbarhed ikke altid er tilgængelige i de ønskede dimensioner.
 
Resultatet af den efterfølgende diskussion under frokosten var klart – aluminium har sin berettigelse i offshore sammenhæng, det ER bevist efter mere end 30år i blandt andet den norske offshore sektor. Budskabet er klart, der er en forretning i at tænke aluminium ind i større konstruktioner – og der foregår  en rivende udvikling på området.

AluCluster på Dansk-Tysk konference om energieffektivitet i bygninger

Der var godt 150 deltagere til dansk-tysk klimakonference arrangeret af EU projektet Furgy, hvor Udviklingsråd Sønderjylland og Syddansk Universitet er danske partnere. Konferencen satte fokus på energieffektivitet i bygninger – mere end 40% af det samlede energiforbrug går faktisk til opvarmning af bygninger. Mange spændende indlæg med politisk, faglig og praktisk vinkel til at reducere forbruget blev præsenteret.
 
Til konferencen var også knyttet en udstilling, hvor de mange deltagende arkitekter, rådgivende ingeniører og kommuner havde mulighed for at se en bred vifte af energieffektiviseringsteknologier. Her var også AluCluster til stede med information omkring aluminium og dets fortræffelige egenskaber. AluCluster udstillede et monteringsmodul til solceller udviklet af Steelhouse i Sunds i samarbejde med Gaia Solar. Let, elegant, monteringsvenligt og kostoptimeret. Løsningen er benyttet på Crown Plaza, det første CO2 neutrale hotel i verden der blev bygget i 2009. Designet er efterfølgende brugt på mange andre offentlige, halvoffentlige og erhvervsbygninger i Danmark og Sverige.

Første danske ideer på vej til Audi, BMW, Siemens…

Flere danske virksomheder har set mulighederne ved deltagelse i Network of Automotive Excellence og de første innovative løsninger til bil-, tog- og flyindustri er indsendt. Fælles for de deltagende virksomheder er, at det ikke nødvendigvis er chancen for at vinde, der er drivkraften. Det er derimod den unikke mulighed for at skabe netværk direkte ind til nogle meget spændende industrier. Vi håber dog, at en eller flere af de innovative danske bidrag ender blandt de 30 vindende ideer.
 
HUSK, du kan stadig nå at deltage med din innovation – sidste frist for deltagelse er forlænget til 31. december. Mere om konkurrencen og registrering her. Registrering foregår via online formular – som arbejdsdokument kan wordudgave downloades HER.

Workshops med ny viden til producenter af fødevareudstyr
 

International konference løfter nu sløret for en række workshops, der er målrettet udstyrsproducenter og er vigtige for fødevareindustrien.
Programmet for en række spændende workshops på konferencen ”Food Processing Hygiene – Future
demands from Market and Authorities” ligger nu klar. Læs mere HER
Yderligere oplysninger:
Forretningsfører Jon J. Kold, Stålcentrum, jon.kold@staalcentrum.dk, T: 8870 7515, M: 4057 1346.

To nye kurser går snart i luften

Året 2011 har allerede budt på to nyudviklede kurser indenfor aluminium. I juni var det kurset Alu Procesoptimering og senest i august var der stor interesse for kurset Alu Limning. November måned byder på yderligere 2 nye kurser, nemlig kurserne Alu Design og Alu Procesetablering, som ramme nogle specifikke målgrupper.
 
Alu Design retter direkte henvendelse til designere, ingeniører og konstruktører, som arbejder med design i produkt og komponent udvikling. Kurset sætter fokus på optimal anvendelse af aluminium tidligt i design- og udviklingsfasen, hvormed der sikres en højere succesrate.

Påtænker du/din virksomhed at starte eller fokusere på aluminiumproduktion, så anbefaler vi kurset Alu Procesetablering. Udover generel viden om aluminium byder kurset på en grundig gennemgang af parametre ved opstart eller skift til aluminiumproduktion. Viden om produktionsmiljø, specielle hensyn og gode råd ift. svejsning. Aluminium passer godt til dansk industri og mange etablerede virksomheder oplever størst vækst i deres aluminiumsafdeling. Procesetableringskurset kan hjælpe dig i gang.
For yderligere oplysninger se: Kursuskatalog

Dansk Enterprise Europe Network kontor hædret

Foran 850 konferencedeltagere fra 50 lande blev AluClusters Enterprise Europe Network partner, EU-centeret i Herning, udråbt som vinder af årets ’Network Star Award’. Prisen uddeles hvert år til de bedste eksempler på tværnationalt samarbejde, hvor Enterprise Europe Network har hjulpet aktivt i processen.
 
Prisvindende vindsamarbejde skaber jobs
Prisen gives for det samarbejde der er blevet etableret mellem danske APRO og engelske Cosalt. Samarbejdet startede med et seminar i Herning, arrangeret af EU-centeret i Herning og med oplæg fra bl.a. Targeting Innovation, med fokus på offshore vind muligheder i England. I forlængelse af seminaret arrangerede Targeting Innovation et besøg i England for APRO med besøg hos en række virksomheder, herunder Cosalt. Samarbejdet har udviklet sig til Cosalt Wind Energy som arbejder med opførelse og vedligeholdelse af offshore vindmøller. Samarbejdet har indtil videre skabt mere end 30 arbejdspladser, heraf en pæn del danske. Ambitionerne i Cosalt Wind Energy er desuden at blive en del af det hastigt voksende offshore vind marked i resten af Europa.
 
Interesseret i at høre mere, så kontakt Christian Kjelde på 51838870 eller ck@alucluster.com.

Kontaktbørs på Elmia Subcontractor 2011

Et stærkt supplement til både udstillere og besøgende!
Nordeuropas største underleverandørmesse, Elmia Subcontractor, danner for 6. år i træk rammen om en større kontaktbørs. Arrangementet i Jönköping er altid meget vellykket og ligesom de foregående år forventes ca. 200 deltagende virksomheder fra 20 lande i dagene 8.-9. november 2011. Det er ved tilmelding muligt selv at definere hvornår man vil stå til rådighed for møder de to dage.
 
Mød en række indkøbere og andre forretningsmuligheder
  
Registreret er blandt andet Kongsberg Automotive, Johnson Controls, CJ Automotive, Volvo Aero, Volvo Cars og mange flere. Find alle de registrerede i det online katalog. Kontakt AluClusters Christian Kjelde på mobil 51838870 for at høre om mulighederne for tilmelding her i sidste øjeblik.
 
Kontaktbørsen på Elmia Subcontractor arrangeres af Enterprise Europe Network i samarbejde med Elmia. Læs mere HER.

Klyngepris fra EU til AluCluster

Vi er i AluCluster rigtigt rigtigt glade for, at vi nu høster anerkendelse fra EU for vores arbejde omkring at forandre AluCluster og drive vores fælles klynge  fremad.
Vi har fået tildelt en Bronze medalje for ”Cluster Management Excellence” indenfor EU’ Cluster program.
Hvad kan man så bruge sådan et prædikat til, ud over at vi nu vedhæfter dette fine mærkat på alle vores mails.
Vi er i AluCluster en del af en kæmpe proces igangsat i de enkelte EU lande og i samarbejde med EU.
Man har i den grad fundet ud af hvilken effekt gode klynger og innovations netværk har på specifikke industri segmenter og især overfor SMV og MMV virksomheder.  Derfor har man besluttet sig for at belyse, hvordan de bedste arbejder og tvinge resten til at kopiere, hvilket betyder at vi nu løbende bliver sammenlignet med andre. Signalet er klart – i fremtiden bliver der færre klynger og innovations netværk, men midlerne skal være bedre.
Vi er helt tilfredse med at der stilles krav til os og det bør I virksomheder også være. Det betyder at vi skal holde fokus og sikre at vi i fællesskab kan skabe innovation der øger anvendelsen af aluminium og bidrager til vækst i vores samfund.
Efter en bronze medalje findes der også en i sølv og guld. Dem går vi naturligvis efter fremadrettet! Michael Nedergaard

Letmetaldagen 2011
26. oktober 2011

Aluminium, energi og nye markedsmuligheder
ATV-SEMAPP afholder igen den årlige Letmetaldag. Det er på høje tid at melde sig til og vi fra AluCluster deltager også i denne spændende samling.
Gå venligst ind og studer det spændende program for dagen. Det er på et højt niveau og det er uhyre relevant for de fleste. PROGRAM
Stedet for mødet er i år: Teknologisk institut, Teknologiparken, Kongsvang Alle 29, 8000 Århus.
Tilmelding Til ATV-SEMAPP. 

Generelt vil AluCluster og ATV-SEMAPP søge væsentligt mere fremadrettet samarbejde, idet universiteterne er en væsentlig del af ATV-SEMAPP gruppen.  Som sådan vil / skal vi i AluCluster koordinere og samarbejde med vores universitetsmiljøer til gavn for industrien. Dette arbejde vil der i fremtiden løbende blive orienteret om. 

CE mærkning af konstruktioner er krav fra 1. juli 2012

Fra 1. juli 2012 skal alle komponenter omfattet af byggevaredirektivet der indgår ”varigt” i en konstruktion omfattet af kravene om CE mærkning, og således ikke kun såkaldte bærende konstruktioner som er omfattet.
 
På temamødet som afholdtes  i samarbejde med Bevola A/S, Dansk Standard og Force Certification A/S fik 20 deltagere ny vigtig viden om de nye krav til CE-mærkning af konstruktioner.
 
Direktør Tommy Horn, Bevola A/S bød velkommen og indledte med et indblik i virksomhedens ambitiøse strategiplaner frem mod 2015, hvor man forventer at nå et omsætnings mål på DKK 500 mio. Den efterfølgende virksomhedsrundgang underbyggede, at de foretagne samt planlagte investeringer i bygninger og udstyr giver et solidt fundament frem mod dette mål.
 
Selv om det allerede har været muligt at pre-kvalificere siden 1. januar 2011 er ingen danske virksomheder endnu pre-kvalificerede, I følge Niels Hagelund fra Dansk Standard er der absolut ingen grund til tøven. De tyske producenter er meget langt fremme i denne proces og Tyskland forventes at presse på for at den fastsatte ikrafttrædelsesdato ikke udsættes for dispensationer.
 
EN 1090-1 regulerer reglerne for blandt andet stål og aluminium og er den overordnede paraply for dokumentationsgrundlaget.
EN 1093-1 er produktionsorienteret og angiver anvendelsesområdet og grundlaget at producere efter. Herunder krav til definitioner, specifikationer, bestanddele og sammenføjningsmetoder. Nyttige links til at komme i gang på er www.byggevareinfo.dk og www.eurocodes.dk.
 
Det er altid producenten som skal være CE mærket og Niels Ovesen fra Force Certification A/S gennemgik proceduren for hvorledes dette i praksis kunne foregå. Der skal kunne dokumenteres en såkaldt ”Overensstemmelsesvurdering”. Så certificeringen skal verificere, at der er bevis for de på mærkningen anførte krav. Har man som producent allerede ISO 9001, EN ISO 3834 eller lignende er det en fordel men kvalitetssystemet skal gennemgås af certificerende instans alligevel.

Innovative Solar combined Heat & Power System

An Irish SME has developed a patented Building adaptable Solar Combined Heat and Power system. The system has two patented products which combine solar electricity and heat, in an adjustable manner to match the building demand. The company is seeking partners in the photovoltaic and aluminium manufacturers arena interested in a license agreement to manufacture and market this new product.

Detailed information HERE

3D-Extrusion of complex shaped parts of plastics, rubber and aluminium

An SME in west Sweden has developed a unique patented technology how to extrude complex shaped parts of plastics, rubber or aluminium. The extrusion method saves both time and money compared with injection moulding of similar parts. Applications are in automotive, plastic and rubber parts, safety, etc. The company is looking for partners for joint development, commercial agreements with technical assistance and for licensing the technology.

Detailed information HERE

Innovative 3D tube laser cutting technology for XXL-range

A Dutch SME company is specialised in 3D shaping with very high accuracy of steel plates and tubes in XXL. They combine e.g. 3D laser cutting technology with smart engineering. Result: efficient use of material and extraordinary fast production of complex tubes. XXL means: large tubes up to 14 m in length, 610 mm in diameter and 15 mm in thickness. The company wants to expand its co-creating international activities in different sectors and is looking for cooperation partners.

Detailed information HERE

 

Dato: 
Mandag, 3. oktober, 2011 - kl . 11:45