Nyhedsbrev no. 4 2012

 

Direktørens hjørne

AluCluster og Politik - Vi gør i AluCluster for tiden en del ud af at berette om forskellige internationale aktiviteter fra vores side – og hvorfor gør vi så det ?
Der er ingen tvivl om at hele den støttede del af vores store nationale erhvervsfremmeprogram, enten er under pres eller kommer under pres. AluCluster er i kraft af vores rolle som et af de 22 innovationsnetværk en del af dette. Der vil i fremtiden både herhjemme og mange andre steder i EU, blive fokuseret på kvalitet fremfor kvantitet. Det betyder at der er et udskilningsløb i gang herhjemme og det kan man så vælge at tage som en trussel. I AluCluster vælger vi dog at se det som en gulerod, idet vi beskæftiger os med et materiale og en bred industri, som gør det virkeligt godt og som har stort uudnyttet potentiale – resten er op til os som en netværksorganisation.
Derfor lægger vi stor energi i, at være så aktive på så mange områder som muligt. Det internationale arbejde er ikke blot et krav til os – det er også et helt essentielt område, hvor vi som netværk kan bruge de muligheder vi nu engang har, for at åbne døre. Det virker – og vi forsætter i stor stil.
Samtidigt med føromtalte udskillingsløb er det også vigtigt at nævne, at politikere og embedsmænd i dag er fuldt ud klar over hvilken effekt innovationsnetværk og klynger har i det danske industrilandskab. Det oplever vi i øjeblikket en stor velvilje til at bakke op om. Seneste udspil  er en mulig ambassadør ordning, hvor vi i AluCluster simpelthen får tilknyttet en eller flere markante relevante personligheder til at tale vores sag – aluminium på politiker niveau. Vi håber meget at tiltaget bliver til noget og det kan meget vel være et ganske effektivt middel til at kommunikere det budskab som Aluminium Danmark, DI og AluCluster er fælles om.
 
Michael Nedergaard
Direktør


Aktivitetsplan

2012
17.-18. april- Network of Automotive Excellence Project Day, Düsseldorf
24.-25. april - International AMAS Symposium, Tåstrup
24.-26. april Metal 2012, Fredericia
25. april - Letmetaldagen, Metal 2012, Fredericia
8. maj - Alu Basis kursus (1 dag), Fredericia
19.-20. juni - Alu CNC-Procesoptimerings kursus (2 dage), Herning
4. juli– Zulifer Innovativ 2012, Ingolstadt
28. august - Alu Limning kursus (1 dag), Esbjerg
18.-19. september - Alu FSW kursus (2 dage), TWI Yorkshire
19.-20. september – Windmatch 2012, HusumWindEnergy
9.-11. oktober- Aluminium 2012, Düsseldorf (HUSK BUSTUR)
Oktober - Alu Bygge Award (Alu Facadesektionen, Aluminium Danmark, AluCluster)
20. november - Alu Design kursus (1 dag), Kolding
11.-12. december - Alu Teknologi kursus (2 dage), Fredericia

AluCluster netværket vokser

Praktiske initiativer og øget synlighed har gjort at endnu en række gode virksomheder har valgt at blive tilknyttet AluCluster klyngen – det er vi rigtig glade for, sammen står vi nemlig stærkere. Aluminiumsklyngen nærmer sig nu 100 virksomheder, der alle har materialet aluminium tilfælles. Senest har vi budt velkommen til virksomhederne Alu-Comp, 3M, Støtek, Aluwind, 4C-technologies og Jydsk Aluminiums Industri.

Læs mere om nogle af fordele ved at være tilknyttet AluCluster  her.
 

Få grundlæggende Alu viden 8. maj

AluCluster afholder 8. maj årets Alu Basis kursus. Målgruppen og profilen for kurset er skærpet i år med baggrund i evalueringer og tilbagemeldinger fra de sidste kurser. Basiskurset giver den nødvendig viden til medarbejdere, der ikke har en decideret teknisk baggrund, men har behov for viden om aluminium og dets grundlæggende egenskaber. Der undervises i aluminiums tilblivelse og udviklingstræk, ekstruderingsprocessens principper, valsnings- og støbeprocesser.  Hoved-legeringsgrupper og deres indbyrdes forskelle, hærdemetoder, samt tilstande og testcertifikater. Der behandles også aluminiumskorrosion og overfladebehandling.
Undervisningen på Alu Basis når hele vejen rundt om materialet og viden formidles på en måde så målgruppen kan stille uddybende spørgsmål undervejs. Fra AluClusters store samling af aluminiumsemner fremvises eksempler, der understøtter undervisningen. Læs mere om kursets indhold her.

Tilmelding og yderligere information hos Claus Holm (3069 1221)

Sidste chance

April måned 2012 byder på to spændende aluminiumsrelaterede arrangementer, læs mere nedenfor og skynd dig at tilmelde dig!

Letmetaldagen 2012

Aluminium - et metal med mange muligheder og potentialer i nye markeder
25. April på messen Metal 2012

Tilmelding, program og deltagerliste her

AMAS Symposium
Antimicrobial and Self-cleaning Surfaces
24.-25. April i Tåstrup

Tilmelding, program og deltagerliste her

Tag med AluCluster til Aluminium 2012

AluCluster gentager busturen til verdens førende aluminiumsmesse, som i år er flyttet til Düsseldorf efter at være vokset ud af rammerne i Essen. Messen byder på hele værdikæden lige fra råvarer, halvfabrikata, processer og udstyr til undeleverandører. På messen vil vi også besøge den danske fællesstand, hvor danske aluminiumskompetencer promoveres under fælles front.
Busturen er for alle interesserede i aluminium og ny teknologi i relation hertil. For at få en ide om størrelsen på bus og hotelreservationer ses gerne en tidlig interessetilkendegivelse til Claus Holm - Ja tak, jeg kunne godt være interesset.

Samarbejde mellem Force og AluCluster

Igennem flere år har AluCluster og  Force Technology samarbejdet omkring specielt svejsning og korrosion i aluminium. På uddannelsesområdet har der ikke tidligere været tradition for et tæt samarbejde, men tanker og ideer til fremtidigt samarbejde er drøftet. AluClusters 2 dages teknologi kursus for teknikere og ingeniør ligger tæt op af Forces 2 dages kursus i materialekendskab inden for aluminium. Et samarbejde her er nærliggende og kan styrke uddannelsestilbuddet til aluminiumsbranchen. Første skridt til tættere samarbejdet er en temadag om overfladebehandling af aluminium i efteråret 2012, hvor begge parter har erfaring og kompetencer. Emner for temadagen bliver kemiske forbehandlinger, overfladebehandlinger og nye overfladebehandlingsmetoder. Mere information ved kontakt til Claus Holm (30691221).
Improving material properties of metal through careful monitored cold treatment

A Dutch SME company is able to change properties and therefore quality of existing metal products by applying a careful monitored cold treatment. The process is meant for products with internal stress after processing (such as casting, machining, welding and hardening). The process foresees in restructuring and refining molecular structure which leads to complete stress relieve. The company is looking for new applications within rail transit, turbine and performance engine industry.
 
Detailed information HERE

 
Mobile laser cladding technology for repair of high value components of industrial machinery which is hard to move or dismantle
 
A Dutch company is specialized in overhaul and repair of heavy duty gearboxes, railway bogies and industrial rotating equipment with a focus on wind energy, maritime, chemical installations and the transport sector. The company developed a mobile robotized laser cladding technology that enables repairs and reworking of metal parts of e.g. turbine housings and heavy industrial equipment that is not/hard to move. The Dutch company is interested in commercial agreements with technical assistance.
 
Detailed information HERE
Integrated Fall Protection, Climb Assist, Rescue & Evacuation System for Wind Turbine Operators
 
Abstract:A Scottish SME has developed the world's first multi-functional height safety system.  Designed principally for wind turbine operators, it incorporates fall prevention, climb assist, work positioning, rescue and evacuation functionality. The company seeks specialist wind energy operations and installation partners to deliver a fully engineered installation solution, tailored to the needs of individual customers. This may be under licence, JV or commercial agreements with installation assistance.
 
Detailed information HERE

 

Dato: 
Søndag, 1. april, 2012 - kl . 12:45