Nyhedsbrev no. 3 2012

 

Direktørens hjørne

Viden – innovativ viden, det er det vi skal leve af i fremtiden i Danmark. Det er det vi i AluCluster svarer, når vi for tiden igen og igen inddrages i div. konferencer og tænketanke omkring fremtidens produktionssamfund. Vi gør det med meget stor sindsro, fordi vi hos virksomhederne i AluCluster netværket, oplever en meget stor grad af innovativ viden, som også giver vækst og bundlinie. En viden som sammen med materialet aluminium giver masser af input til, at det bl.a. er dette felt Danmark bør fokusere meget mere på i fremtiden.
Viden var også et af hovedtemaerne da AluCluster d. 1. marts kick startede et forløb med at sikre flere danske aluminiumsleverancer til den tyske bilindustri. Der var 65 deltagere til arrangementet i det flotte Audi hus i Fredericia, og der har været rigtigt meget positiv feed-back på denne dag, der lover godt for den videre proces. Hele 35 virksomheder går nu dedikeret med i et 1 ½ års forløb, hvor netop udveksling af viden med tyskerne sammen med den danske innovationsmentalitet skal øge eksport mulighederne. Det er tankevækkende når en højtstående BMW mand melder ud, at han i Danmark kan få en innovativ sparring, som han ikke kan få i Bayern – det kan kun øge lysten til at udforske de generelle muligheder syd for grænsen!

I dette nyhedsbrev kommer vi også lidt nærmere Erlangen Universitet, som fremlagde ny forskning, der for alvor fik de mange tilhørere frem i stolene. I det hele taget viser der sig allerede nu forskellige interesser og ønsker, som kun vil øge kontakten til den tyske klynge for nye materialer – et samarbejde vi ser meget frem til. Derudover er AluCluster i øjeblikket i færd med at knytte værdifulde kontakter til en stribe andre spillere i Tyskland.

Viden har derfor stor fremadrettet fokus i AluCluster – vel og mærke viden som er så implementerbar som muligt.
 
Michael Nedergaard
Direktør


Aktivitetsplan

17.-18. april- Network of Automotive Excellence Project Day, Düsseldorf
24.-25. april - International AMAS Symposium, Tåstrup
24.-25. april – Metal 2012, Fredericia
25. april - Letmetaldagen, Metal 2012, Fredericia
8. maj - Alu Basis kursus (1 dag), Fredericia
19.-20. juni - Alu CNC-Procesoptimerings kursus (2 dage), Herning
28. august - Alu Limnings kursus (1 dag), Esbjerg
18.-19. september - Alu FSW kursus (2 dage), TWI Yorkshire
19.-20. september – Windmatch 2012, HusumWindEnergy
9.-11. oktober- Aluminium 2012, Düsseldorf
Oktober - Alu Bygge Award (Alu Facadesektionen, Aluminium Danmark, AluCluster)
20. november - Alu Design kursus (1 dag), Kolding
11.-12. december - Alu Teknologi kursus (2 dage), Fredericia

Spritny viden fra Bayerns biluniversitet

Et aflyst fly, ændret flyrute og så med udlejningsbil fra Hamborg for at nå frem til autokonferencen 1. marts i Fredericia. De to tyske talere fra Erlangen Universitet i Bayern havde en hektisk tur for at nå frem og fortælle om deres seneste forsknings- og teknologiprojekt omkring designet varmebehandling i forbindelse med kold formning. På engelsk ”Tailored Heat Treated Blanks”
 
Teknologien, som udvikles i samarbejde med Audi, øger forlængelsen i materialet netop hvor der er behov for det. Hermed opnår man optimeret forhold mellem forlængelse og styrke i det færdige emne og mere komplicerede komponenter end tidligere kan laves.
 
Princippet består i en meget lokal og korttids opvarmning med laser af udgangsmaterialet, typisk en 6xxx serie legering, hvorved man får en lokal og midlertidig opløsning af MgSi partikler, der som bekendt er en væsentlig parameter for styrken af denne legeringstype. Man opnår altså en delvis ”blødgøring” af materialet hvor det er nødvendigt og dermed forbedret formbarhed.
 
Udnyttes denne ”skræddersyede” varmebehandling på plademateriale fremstillet ved valseteknikken Accumulative Roll Bonding (ARB), der blandt andet benyttes som en styrkeforøgende proces og dermed reducerer formbarheden, så kan man virkelig optimere slutproduktet ift. både styrke og formbarhed.
 
Erlangen Universitet er langt med udviklingen, har mindre fuldskalatest faciliteter og er åbne for samarbejde med både danske virksomheder og videninstitutioner. Første 
 
Se hele præsentationen  her  og kontakt AluCluster for yderligere information om teknologien eller kontakt til Erlangen Universitet.
 

Kursusudvikling 2012

I februar afholdte AluCluster støbekursus, hvor den primære målgruppe var ændret til indkøbere, kvalitetsmedarbejdere, konstruktører og emnedesigner, samt PTA personale i virksomheder, der ikke selv støber. Vi vurderer efter mange henvendelser at denne målgruppe har stort vidensbehov og ofte mister vigtig tid ï udviklingsfasen, når den fornødne viden ikke er til stede.
Problematikker og fokusområder hos støberier i Danmark er anderledes end målgruppen og derfor forsøger AluCluster at understøtte støberier med andre aktiviteter. Tilbagemeldingerne fra kurset var positive med bl.a. forslag om uddybende emnedesign til næste år.
 
Næste kursus er d. 8 maj, hvor Alu Basis kurset afholdes i Fredericia. Her er den primære målgruppe ledelsen, salgspersonalet, indkøbere, produktchefer, HR-medarbejdere og øvrige administrative medarbejdere. Kurset er meget populært, hvor der på en dag formidles grundlæggende viden til ikke teknisk personale.
Information og tilmelding kan ske til Claus Holm på  ch@alucluster.com  eller 73743040.

Tur til TWI – kom med til udviklingscentret for FSW

D. 18. og 19. september har vi planlagt et Frition Stir Welding (FSW) kursus hos TWI i Yorkshire. TWI er patent og licens indehaver af FSW processen og har bl.a. videreudviklet de nyeste FSW metoder, som Bobbin tool welding og FSW fillet welding, der giver aluminiumsindustrien nye muligheder. På kursusdag 1 vil værktøjer, fastholdelsesprincipper, procesparametre og FSW metoder blive gennemgået, samt patent og licensproblematikkerne.

AluCluster har øget samarbejdet med DAMRC, der udspringer af AMRC i England, som ligger tæt på TWI. Her forskes der i produktionsmetoder og processer på højeste universitetsniveau i England. På dag 2 planlægges et besøg hos AMRC for at se udviklingen inden for aluminiumsproduktion, som bl.a. retter sig mod svejsning med robotter, som har stigende fokus, da robotters styrke er øget og kan nu klare opgaver, som ikke var tidligere var mulige. Herudover er centret specialister indenfor avanceret bearbejdning og optimering heraf.
Det er et begrænset antal pladser på kurset og forhåndstilkendegivelser er velkomne, da turens pakkepris afhænger af deltagerantal og hvor flyafgange tages fra. Vi arbejder på at sammensætte turen og i april vil pakkeprisen være klar på hjemmesiden.

Henvendelser for information til Claus Holm på ch@alucluster.com eller på 30691221

AMAS symposium - Programmer er klar

Mikrobiel forurening udgør et voksende problem indenfor sundhedssektoren, fødevare- og biotekindustrien. De fleste af disse problemer, kan være forbundet med utilstrækkelig fjernelse af mikroorganismer fra overflader på grund af utilstrækkelig hygiejnisk konstruktion, overflader, der er vanskelige at rengøre og generel utilstrækkelig rengøring.
Anvendelsen af antimikrobielle og selvrensende overflader kan bidrage væsentligt til den igangværende kamp mod resistente bakterier. Men, for at hjælpe yderligere kommercialisering, er det nødvendigt at bringe forskere og slutbrugere sammen om at udvikle state-of-the-art produkter og løsninger.
Download programmet her.

Den Internationale Aluminiumsmesse i Düsseldorf 2012

Vi går nu sammen med Aluminium Danmark,DI ind i absolut sidste fase med at få solgt de sidste 15% stand areal. Vi får en superflot fællesstand til oktober, hvor vi denne gang virkelig får vist det danske flag.
Aluminium danmark, DI står for al  standsalg. Vi kan herfra kun opfordre til at skynde sig at kontakte Jim Hansen, såfremt der skulle være interesse for at udstille på denne store event.

Derudover danner messen rammen for den internationale Aluminiums Award. Jeg kan ikke opfordre Jer nok til at rette henvendelse til os i AluCluster, hvis i har et produkt som I ønsker at bidrage med i en af de forskellige kategorier. Der er en voldsom opmærksomhed omkring denne konkurrence og finalister og vindere får en nærmest ubetalelig medie profilering.
AluCluster vil sammen med Aluminium Danmark, DI arrangere bustur til messen for alle de som gerne vil opleve messen og knytte kontakter, men ikke nødvendigvis ønsker at udstille. Det var en succes for 2 år siden, og det tror vi det bliver igen.

Fra tanke til certificering - Hurtig tilmelding

SPAR op mod 40.000 DKK! AluCluster har via vore projektpartnere i Enterprise Europe Network igen i år fået en unik mulighed for at tilbyde virksomheder et certificeringsforløb, hvor de vil få gennemgået og kreeret alt, der kræves, for at komme igennem certificeringskravene ifm. ISO 14001 miljøstandarden, ISO 9001 kvalitetsstyringsstandarden og OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsesstandarden.
Et sådant forløb koster normalt 30-40.000 DKK i konsulentkroner, men med støtte fra EU kan det tilbydes til 2.000 DKK såfremt virksomheden tilhører metal, overfladebehandling eller kemikalie brancherne.
Kurset forløber over de næste fire måneder med start d. 26. marts og består af 4 workshops á tre ½dags møder og et heldags møde, samt et E-learning forløb.
De fire workshops vil i år være placeret på Sjælland - Læs mere om forløbet her.

Der er kun et meget begrænset antal pladser og de tildeles efter 1. til mølle princippet. Kontakt Christian Kjelde (51838870) med det samme for deltagelse.

HUSK – Letmetaldagen 2012

Et af Branchens årlige samlingspunkter er i år rykket ind på messen METAL 2012. Letmetaldagen arrangeres af ATV-Semapp Letmetalgruppen i tæt samarbejde med Aluminium Danmark,DI og AluCluster og byder på spændende indlæg under moduloverskrifterne: Produktion i Danmark, Facader og solenergi, Wind Energy og Offshore, R&D – Updates in Technologies.

Vælg selv hvilke moduler du vil deltage i og kombiner med besøg på Metal 2012 onsdag d. 25. april 2011 hos Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Mere information og tilmelding på  ATV-Semapps hjemmeside
 

Sterilserbar case cart vogn

AluCluster har tidligere udviklet en sterilvogn, hvor emballageret steriliserede instrumenter transporteres i papirpakker eller aluminiumscontainere fra sterilcentraler til operationsstuer. Sterilvognen er blevet en succes for Alu Technologies, der producerer vognen, som oprindeligt tegnet af en designstuderende i en konkurrence udskrevet af AluCluster på den Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
 
AluCluster deltager i et struktursfondsprojekt med Welfare Tech Region (WTR), hvori der arbejdes med at udvikle en sterilserbar case cart. Denne case cart skal effektivisere arbejdet i de danske sterilcentraler og på operationsstuer og der arbejdes videre med erfaringerne fra den første vogn. Med effektiviseringen vil instrumenterne kunne pakkes hurtigere, alle instrumenterne der transporteres til en operation er samlet en case cart, klargøringen på operationsstuen er hurtigere og langt mindre emballage destrueres eller skal rengøres.
 
Endnu et eksempel på hvor AluCluster arbejder konstruktivt med en produktide og kombinerer det med materialets egenskaber og dermed skaber innovation i det svære OPI område - Privat og Offentlige Innovation.
 
På billedet set den testede muck-up, som projektgruppen testede i Køln. Testen var succesfuld, hvor der med 13 følere inden i blev opnået perfekte resultater, som videreføres til den første prototype, der skal testes på Viborg sygehus senere på året.
Improved metal foams

A small research institute at a German university has developed a coating for metal foams, which enhances the mechanical properties of open metal foams. The gain in stability and especially in energy absorption capabilities is much greater than the additional weight. The university is looking for industrial partners interested in the further development of the technology as well as cooperation with research institutes and companies for the testing of new applications.
 
Detailed information HERE
 
Contact-free and non-destructive measuring of surface coatings

A German company worldwide active in the sector of automation and process engineering has developed cooperation with a university an intelligent measuring device for  contact-free and non-destructive measuring and characterization of surface coatings. Partners are sought for joint further development in a technical cooperation scheme.
 
Detailed information HERE
 
Flexible profiles based on innovative patented aluminium technology
 
Danish SME specialist in light weight structures has developed flexible light weight aluminium profiles, which can be manipulated by hand in all directions making it possible to manufacture exceptionally curved light weight, strong structures. The profile can be used within scenography, architecture, interior design and industry. The company is looking for technical cooperation, new application areas or manufacturing agreement.
 
Detailed information  HERE 

 

Dato: 
Torsdag, 1. marts, 2012 - kl . 12:45