EVK Invention ApS

Trykstøbning af aluminium.

Da trykstøbning er brugbar til høj volumen produktion, er 90% af alle aluminiumemner fremstillet via trykstøbning.

Afholdelse af kurser vedr. trykstøbning af aluminium omhandlende:

  • Emnedesign
  • Værktøjsdesign
  • Støbeproces
  • Trykstøbeproduktion